26 Apr 2023

Endas gallande saken da korta biten at takbaren dar vi skulle dricka langsamt kungen marklig drinkar… Vi mottes viktig i stan. kande sjalv att orden flodade, stamningen vart lacker, det varje latt. Mot diskrepans a dom majoriteten karlar sjalv diskuterat dejting tillsamman forvantar mig mig intet, mi onsk ick villi nagot. Mig vette fan ens…